1. Bilet wystawiony jest na nazwisko pasażera i nie powinien być odstępowany innej osobie.

2. Opłata za bilet upoważnia do przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca przeznaczenia.

3. Pasażer ma prawo przewieźć dwa bagaże o wadze 20 kg każdy + bagaż podręczny (Torebka, Plecak), za każdy kolejny pobierana jest
    opłata 5-10 euro.

4. Kierowca ma prawo odmówić przejazdu pasażerowi, gdy przewozi ładunki niebezpieczne, nie posiada dokumentów granicznych lub
    znajduje się w stanie nietrzeźwym.

5. Przewoźnik nie odpowiada za pozostawiony bagaż, opóźnienia lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych
    (korki uliczne, żywioły, zamknięcie granic).

6. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania polskich i zagranicznych przepisów celno-dewizowych.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatrzymania pasażera przez służby graniczne.

7. Rezerwacja wyjazdu, powrotu lub zmiany terminu należy dokonać na 7 dni przed planowanym terminem
    (w okresach przedświątecznych na 30 dni).

8. Ustalanie terminu lub jego zmiana może być dokonana tylko w przypadku wolnych miejsc.

9. Zmiana adresu powrotu może być uwzględniona z innego adresu po uprzednim poinformowaniu biura.

10. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne podanie adresu przez klienta.

11. Pasażerowie w dniu wyjazdu i powrotu są zobowiązani czekać pod ustalonym adresem, aż do przyjazdu samochodu.

12. Każdy podróżny powinien zapoznać się z regulaminem dostępnym u kierowcy .

13. Potrącenia z tytułu rezygnacji z przejazdu przez uczestnika;

– na 24 godziny przed wyjazdem 50 zł,
– w dniu przejazdu 50 % ceny biletu.

Opłaty będą naliczane do następnego biletu.

Pozdrawiamy zespół MartexBus .